Raport bieżący nr 13/2015

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o obrocie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Ogłoszenie Zarządu Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 ogłasza o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. na dzień 15 kwietnia 2015 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download