Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 40,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 11,2 %.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku wyniosła ok. 162,5 mln zł i była wyższa o ok. 7,3 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a)  Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 21,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 13,8% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 85,4 mln zł i była wyższa o ok. 6,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b)  Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 4,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 61,7 mln zł i była wyższa o ok. 5,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.