Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


Temat:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  27 kwietnia  2017 roku.


Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień  27 kwietnia 2017 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Files to download