Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 . MAR - Informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2017.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 107,2  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku o około 16,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –grudzień 2017 roku wyniosła około 685,9  mln zł i była wyższa o około 14,6% od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 52,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku  o około 17,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 387,6 mln zł i była wyższa o około 16,0 % od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 51,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku o około 15,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –grudzień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  257,9  mln zł i była wyższa o około 14,7% od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 53,7 % i była wyższa od marży osiągniętej w grudniu 2016 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2017 wyniosła około 52,1% i była na takim samym poziomie w stosunku do marży osiągniętej w analogicznym okresie 2016 roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec grudnia 2017 roku  wyniosła 33,3 tys. m2 i była wyższa o 9,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 roku.