Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


Temat:
Ogłoszenie Zarządu Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) ogłasza o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2017 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download