Raport bieżący nr 11/2016

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Artura Małka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2016 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2016 roku, Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Artura Małka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Artur  Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż  spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii Nationale-Nederlanden PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Artura Małka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie  Spółka przekazuje poniżej otrzymane od Nationale-Nederlanden PTE informacje dotyczące życiorysu Pana Artura Małka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwały dotyczącej wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pan Artur Małek    

Wykształcenie:
W 2000 roku ukończył  Wydział  Finanse i Bankowość  na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie (magister). W 2001 roku ukończył  Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów Executive MBA – Oxford Brookes University/ Polish Open University w Warszawie (2009 – 2011). Absolwent studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie (2012 – 2013). Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie  Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych
2010 – 2014     Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych
2008 – 2010     Noblestar Polska sp.z o.o. - Dyrektor ds. Finansowych
2004 – 2010     Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)
2000 – 2004     Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)
1997 – 2000     Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2015 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA
2014 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA (członek Komitetu  Audytu)
2014 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA
2011 – obecnie   Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2013 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2011 – 2012    Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2011 – 2014    Prezes Zarządu – Benefit IP sp.z o.o. spółka komandytowa
2011 – 2014    Prezes Zarządu – MBG Investment sp.z o.o.
2011 – 2014    W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp.z o.o.
2010 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010    Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.

Pan Artur Małek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce  konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

 

Erwin Baklalarz

Członek Zarządu