Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat : Ogłoszenie Zarządu Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 ogłasza o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. na dzień 18 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download