Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lutym 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 50,1  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2017 roku o około 11,2%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2018 roku wyniosła około 103,8  mln zł i  była wyższa o około 16,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 25,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2017 roku  o około 7,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 58,0 mln zł i była wyższa o około 14,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 21,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 18,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 39,3  mln zł i była wyższa o około 19,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 48,4% i była niższa od marży osiągniętej w lutym 2017 roku o około 1,0 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - luty 2018 wyniosła około 48,4% i była niższa o 0,7 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lutego 2018 roku  wyniosła 33,1 tys. m2 i była wyższa o 8,9% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lutym 2017 roku.