Raport bieżący Nr 10/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 76.789.705  głosów, co stanowiło 57,36 %  ogólnej liczby głosów  na  Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download