Olga Lipińska-Długosz - Członek Zarządu

Wykształcenie:

2019-2020 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019-2020 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2001-2005 Studia doktoranckie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa” i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

2001-2005 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończona wpisem na listę radców prawnych pod nr KR-1380

1995-2000 Studia stacjonarne Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Prawo

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2020 Kancelaria Radcy Prawnego dr Olga Lipińska-Długosz

2007-2019 Członek Zarządu Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2003-2007 Dyrektor Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2001-2003 Zastępca Dyrektora Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2000-2001 Prawnik w Biurze Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

 

Publikacje:

„Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa" Wydawnictwo C.H. Beck 2006

„Rewident do spraw szczególnych w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi" Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2003

„Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji" Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2002

„Spółka komandytowo-akcyjna" Dom Wydawniczy „Ostoja" 2000