Jan Pilch - Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Pan Jan Pilch ukończył Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem magister inżynier. Jan Pilch posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest założycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu spółki Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na GPW w Warszawie w latach 2004-2009, gdzie był odpowiedzialny za obszary związane z zarządzaniem strategicznym. W latach 1991-2004 pracował w Artman Spółka Akcyjna (do 2003 roku Artman Sp. z o.o.) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, w latach 2004-2009 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W latach 1999-2002 pracował w Metalzbyt Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od stycznia 2012 roku do czerwca 2015 roku pracował w Raport S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Jan Pilch od czerwca 2011 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Simple Creative Products, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. od lipca 2011 roku oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Terra Casa S.A. od maja 2013 roku. Od czerwca 2015 roku do kwietnia 2016 roku Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Raport S.A. Ponadto Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bytom S.A. od grudnia 2010 roku do połączenia z VRG S.A. w listopadzie 2018 roku. Od listopada 2018 roku do lutego 2020 roku Jan Pilch pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej VRG S.A. Ponadto w przeszłości Jan Pilch wchodził również w skład Rad Nadzorczych W.KRUK S.A. oraz DCG S.A, podmiotów zależnych od VRG S.A. Jan Pilch jest prywatnym przedsiębiorcą i inwestorem giełdowym. Obecnie Jan Pilch pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotów zależnych od VRG S.A. Od czerwca 2020 roku Jan Pilch jest członkiem Rady Nadzorczej VRG S.A. W dniu 10 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 383 par. 1 KSH, podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Pilch spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.