Władze

Zarząd

Grzegorz Pilch
Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu.

Od lipca do grudnia 2008 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki W.KRUK S.A. 15 lipca 2008 Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.), natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu VRG S.A.

Ponadto Pan Grzegorz Pilch pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Install Kraków S.A., Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A. i Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A.

Michał Wójcik
Wiceprezes Zarządu

Pan Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu Zagranicznego). W latach 1992–1993 pracował w PHZ Stalexport. W latach 1993–1995 pracował w Unilever Polska. W okresie od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W okresie od października 1998 roku do stycznia 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Od stycznia 2002 roku do czerwca 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od czerwca 2002 roku do stycznia 2003 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W okresie od stycznia 2003 roku do marca 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od kwietnia 2006 roku do września 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W okresie od października 2006 roku do grudnia 2007 roku pracował w Vistula & Wólczanka S.A. na stanowisku Doradcy Strategicznego Spółki. Od stycznia 2008 roku do lipca 2008 roku Pan Michał Wójcik pracował w Reporter S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. W okresie od lipca 2008 roku do października 2009 roku pracował w VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A) na stanowisku Prezesa Zarządu.

W okresie od maja 2010 roku do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. Od lipca 2010 roku do dnia 30 listopada 2018 roku pracował w Bytom S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Mateusz Żmijewski
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.)

Ponadto Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A.

Erwin Bakalarz
Członek Zarządu

Pan Erwin Bakalarz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Erwin Bakalarz studiował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku Pan Erwin Bakalarz rozpoczął pracę w Spółce kolejno na stanowiskach: pracownika działu logistyki, asystenta prezesa zarządu, asystenta zarządu i kierownika biura organizacyjnego, dyrektora biura zarządu. Od 2006 roku Pan Erwin Bakalarz pełni w Spółce funkcję prokurenta. W przeszłości Pan Erwin Bakalarz był m. in. członkiem rad nadzorczych spółek Staszów Best Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz Trend Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Ponadto Pan Erwin Bakalarz pełnił m. in. funkcję w zarządzie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie. Obecnie Pan Erwin Bakalarz pełni funkcję prezesa zarządu VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotu zależnego od Spółki.

Rada nadzorcza

Jerzy Mazgaj
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Pan Jerzy Mazgaj studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.). Od 26 listopada 2008 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od VRG S.A. Od kwietnia 2015 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącej podmiotem zależnym od VRG S.A. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.  Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek Premium Cigars Sp. z o.o. i Cliffsidebrokers SA. Od maja 1999 roku do listopada 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A., będąc jednocześnie jej głównym akcjonariuszem i pełniąc funkcje w organach spółek zależnych. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Piotr Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu

Piotr Kaczmarek, absolwent Uniwersytetu im A .Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami  akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych ,,Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BTM S.A. (1944-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A.. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A. oraz członka rady nadzorczej i komitetu audytu w HARPER HYGIENICS S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: Grupa KETY S.A., FERRO S.A., ERBUD S.A., LCC S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS spol. s.r.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).


Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Artur Małek w 2000 roku ukończył Wydział Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Pan Artur Małek jest absolwentem studiów Executive MBA – Oxford Brookes University (2009 – 2011) oraz absolwentem studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie (2012 – 2013). Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Przebieg kariery zawodowej:

2019 – obecnie Platige Image SA – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014 – 2019 Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych
2010 – 2014 Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych
2008 – 2010 Noblestar Polska sp.z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2004 – 2010 Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)
2000 – 2004 Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)
1997 – 2000 Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:

2019 – obecnie Członek Zarządu – Platige Image SA
2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:

2017 – 2019    W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej – Amica SA
2014 – 2019   Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA
2014 – 2019    Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA
2013 – 2013    Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o.
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2012 – 2014    Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o.
2011 – 2018    Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.
2011 – 2012    Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2011 – 2014    Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o.
2011 – 2014    W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o.
2011 – 2013    Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o.
2010 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010    Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.

Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz iż spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Paweł Tymczyszyn
Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

PROFIL:

- Prokurent Banku Pekao S.A. od czerwca 2019 r. zajmujący się obsługą organów korporacyjnych spółki i nadzorem właścicielskim Grupy Pekao;
- Dyrektor Departamentu Prawnego Centrali Banku Pekao S.A. od lutego 2019 r.
- wcześniej Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Centrali Banku Pekao S.A. zarządzający kilku miliardowym portfelem wierzytelności korporacyjnych:

 • zreformował proces restrukturyzacji i windykacji wierzytelności korporacyjnych,
 • intensyfikował zbywanie najbardziej przeterminowanych wierzytelności trudnych,
 • zwiększył rentowności odzysku wierzytelności korporacyjnych w 2018,
 • podwoił wolumenu odzysku wierzytelności korporacyjnych Banku w 2018,

- Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem, prowadzący kancelarię prawną z zakresu prawa gospodarczego, spółek handlowych i prawa cywilnego, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku nieruchomości i prawa administracyjnego, prawa mediów i prasowego;
- Prowadził nadzór i obsługę prawną kilkudziesięciu podmiotów, od największych spółek skarbu państwa przez duże spółki rynku ubezpieczeniowego i finansowego, spółki rynku mediów reklamy i IT, spółki branży motoryzacyjnej, po obsługę prawną agencji państwowej, urzędu i NGO’s;
- Ekspert z zakresu gospodarczego i cywilnego prawa procesowego, z sukcesami reprezentował klientów w szeregu dużych spraw przed sądami i trybunałami, ma długoletnie doświadczenie w organizowaniu, zarządzaniu i doradztwie w sprawach strategii działań prawnych klientów, umiejętnościami interpersonalnymi i oratorskimi zjednuje sobie odbiorców, klientów i współpracowników;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

01.2019 – nadal Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Członek Rady Nadzorczej
12.2018 – nadal Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
02.2018 – nadal Bank Pekao S.A. (Centrala):

 • 06.2019 – nadal Prokurent – obsługa organów korporacyjnych i nadzór właścicielski grupy Pekao
 • 02.2019 – nadal Dyrektor Departamentu Prawnego
 • 07.2018 – 01.2019 Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji
 • 02.2018 – 06.2018 Dyrektor ds. Restrukturyzacji

06.2017 – nadal PZU Centrum Operacji S.A. - Członek Rady Nadzorczej
07.2016 – 01.2019 Huta Łabędy S.A. - Członek Rady Nadzorczej
09.2005 – 01.2018 TEMIS Kancelaria Prawna Paweł Tymczyszyn radca prawny (nr KR-3314) - własna praktyka prawnicza z zakresu prawa gospodarczego, spółek handlowych i prawa cywilnego, windykacji roszczeń, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku nieruchomości i administracyjnego, prawa mediów i prasowego:

 • obsługa prawna klientów: spółek handlowych, osób prawnych i NGOs, organizacji publicznych i agencji państwowej,
 • organizacja, zarządzanie i doradztwo w sprawach strategii działania prawnych kilkudziesięciu klientów,
 • reprezentacja klientów przed sądami, trybunałami i urzędami.

WYKSZTAŁCENIE:

10.2003 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierunek Prawo; magister prawa.

UPRAWNIENIA:

12.2016 Ministerstwo Skarbu Państwa RP; wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek SP;

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Tymczyszyn spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Jan Pilch
Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Pan Jan Pilch ukończył Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem magister inżynier. Pan Jan Pilch posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest założycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu spółki Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na GPW w Warszawie w latach 2004-2009, gdzie był odpowiedzialny za obszary związane z zarządzaniem strategicznym. W latach 1991-2004 pracował w Artman Spółka Akcyjna (do 2003 roku Artman Sp. z o.o.) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, w latach 2004-2009 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W latach 1999-2002 pracował w Metalzbyt Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od stycznia 2012 roku do czerwca 2015 roku pracował w Raport S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pan Jan Pilch od czerwca 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Simple Creative Products, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. od lipca 2011 roku oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Terra Casa S.A. od maja 2013 roku. Od czerwca 2015 roku do kwietnia 2016 roku Pan Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Raport S.A. Ponadto Pan Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bytom S.A. od grudnia 2010 roku do listopada 2018 roku.

Pan Jan Pilch jest prywatnym przedsiębiorcą i inwestorem giełdowym.

Andrzej Szumański
Członek Rady Nadzorczej

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od roku 2017 – funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium - 1980, doktorat - 1987, habilitacja - 1994  - wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996r. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem, zaś od roku 2018 nie na zasadzie wyłączności. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

2. Prof. Andrzej Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji  w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 - w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, nawiązujących do znanych z USA Employees Stock Ownership Plans.

3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Od roku 2007 pełni funkcję prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit - DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wiceprezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005r., Monitora Prawa Handlowego od roku 2011. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

4. W latach 1984-1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo - II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leyden 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Bufallo w roku 1992.

5. Od roku 1990 prof. Andrzej Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych, a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe.  Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Uczestniczył - jako doradca spółek - w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.), na bazie której powstał Tauron Polska Energia SA a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A. PSE S.A.) 

6. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zaś od roku 2017 członkiem Rady Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym.

7. W latach 1990-2012 był wspólnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990-2011 był jej dyrektorem. W ramach Instytutu uczestniczył w wielu projektach prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych jako doradca prawny oraz autor koncepcji prawnych przeprowadzenia określonego procesu restrukturyzacyjnego spółek prawa handlowego. Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m.in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe Centrum itd. a także dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji.

8. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego  prawa  handlowego a także prawa arbitrażowego (ponad sto pięćdziesiąt pozycji). Wśród wielu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, A.Szajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-IV, 2005, 2006, 2009, 2009, trzecie wydanie tomów I-IV, 2011, 2012, 2013) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawniczą Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziołem i I.Weissem, który obecnie ukazał się w Wydawnictwie CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2 – 2016, następnie podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziołem i I.Weissem a także monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 a także Komentarz do ustawy offsetowej z 1999r. Uczestniczył też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t.18 - Warszawa 2005 i t.19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t.19 - stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t.16 Warszawa 2009) i tomu o prawie spółek kapitałowych (t.17 - Warszawa 2010). Jest redaktorem i współautorem tomu 8 Systemu Prawa Handlowego - Arbitraż Handlowy (Warszawa 2010, wyd. 2 - 2015) oraz Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL 2010 (Warszawa 2011 wspólnie z P.Nowaczykiem oraz M.Szymańską) a także autorem i współredaktorem Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego Sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 2015r. (Warszawa 2017 wspólnie z M. Łaszczukiem).

9. Uczestniczył jako arbiter przewodniczący albo arbiter wyznaczony przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 100 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym w ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC). Był członkiem grupy roboczej przygotowującej nowy regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, który wszedł w życie z dniem 1.01.2015r. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa arbitrażowego polskiego i międzynarodowego.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem prof. Andrzej Szumański spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz
Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Wykształcenie:
Uniwersytet Gdański, Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego
Programy rozwojowe: London Business School (Wielka Brytania, Londyn), Institut Européen d’Administration des Affairs (Fontainbleau, Francja), CeDEP
Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:

• Od VI 2018 – członek Rady Nadzorczej „Prime Car Management” SA
• XII 2007 – IX 2016: Wiceprezes Zarządu - AVIVA TUO SA
• IV 2014 – IX 2016: Dyrektor ds. Analiz Danych i Predykcji Biznesowych Aviva Sp. z o.o.
• XI 2006 – XI 2007: Wiceprezes Zarządu (CFO/COO) - Commercial Union PTE BPH CU WBK SA
• III 2003 – XI 2006: Członek Zarządu (Dyrektor Finansowy Spółki/Kontroler Finansowy) - Commercial Union Sp. z o.o.
• II 2004 – XI 2006: Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami - CU TU Na Życie SA
• I 1999– II 2003: Dyrektor Działu Finansowego - CU TU Na Życie SA
• IX 1994 – I 1999: Konsultant, Doświadczony Konsultant, Senior Konsultant - Arthur Andersen Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do uchwały NR 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.