Wacław Szary - Członek Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Wykształcenie:

2016-2017 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wraz z University of Applied Sciences Dresden Wydział Społeczno- Ekonomiczny - Executive Master of Business Administration
2009-2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa
1987-1992 Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej, Ukończone dyplomem magistra inżyniera
1991-1992 Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne – Uzupełniające.

Doświadczenie Zawodowe:
Wrzesień 2018 – nadal Uzdrowisko Rymanów S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wrzesień 2018 – nadal Sagitum SA z siedzibą w Rzeszowie, Członek Rady Nadzorczej
2014 - wrzesień 2017 OPTeam SA z siedzibą w Jasionce, Prezes Zarządu
Lipiec 2017 – Maj 2018 NEOMEDIC SA z siedzibą w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej
Lipiec 2016 – Lipiec 2017 BALTA SA z siedzibą w Rydze na Łotwie, Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal Orzeł Opony SA z siedzibą w Poniatowej, Członek Rady Nadzorczej
2011 - 2014 OPTeam SA z siedzibą w Jasionce, Wiceprezes Zarządu
2005 – 2011 Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Prezes Zarządu
2005 - 2006 Centrum Doradztwa Gospodarczego Silesia Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, Prokurent
1994 - 2004 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Starszy Inspektor Kontroli.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wacław Szary spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.