Piotr Stępniak - Członek Rady Nadzorczej,
Członek Komitetu Audytu,
Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Komitetu Audytu

 

Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył  University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985-1992 w Air Canada - Toronto , Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int’l, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000-2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 - Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A., (vi) w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A.

Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek m in.: (i) w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., (ii) w latach 2003-2007 - członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A., (iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., (iv) w latach 2005-2008  - członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Noble Bank S.A., Carcade Sp. z o.o. (Rosja), Open Finance S.A., (v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina), (v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A., (vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp. Z o.o., (vii) w latach 2008-2018 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding i Skarbiec Holding S.A. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A., ZE PAK S.A., Vehis Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Stępniak spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką  zawarte w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.