Piotr Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej,
Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu Audytu

 

Piotr Kaczmarek, absolwent Uniwersytetu im A .Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami  akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych ,,Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BTM S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A.. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A. oraz członka rady nadzorczej i komitetu audytu w HARPER HYGIENICS S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: Grupa KETY S.A., FERRO S.A., ERBUD S.A., LCC S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS spol. s.r.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).