Mateusz Kolański - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Wykształcenie:

2008.10. – 2013.06. - Uniwersytet Wrocławski, Prawo

2014.01. – 2014.11. - Szkoła Główna Handlowa, Marketing i Strategie Marketingowe

2015.10. – 2016.05. - Szkoła Główna Handlowa, Akademia Spółek

2014.01. – 2016.12. - Aplikacja Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Uzyskanie uprawnień zawodowych adwokata.

Doświadczenie:

2007.06. – 2007.09. - Jutrzenka S.A., przedstawiciel handlowy

2008.06. – 2008.10. - Jutrzenka S.A. marketing

2009.01. – 2009.06. - Impel S.A., pomoc prawna

2010.06. – 2010.08. - Dewey & LeBoeuf Grzesiak s.k., paralegal

2011.06. – 2011.10. - Colian SA pomoc prawna

2014.02. – 2016.12. - Kancelaria Adwokacka Leszek Zgutka, aplikant adwokacki

2015.01. - do dziś - iPrawnicy Sp. z o.o. – członek Zarządu

2016.02. - do dziś - Colian sp. z o.o. – prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mateusz Kolański spełnia kryteria niezależności wynikające:

(i) z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

(ii) z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), jednakże jest on pracownikiem Colian Sp. z o.o. podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki posiadającego mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

(iii) zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.