Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 

Pan Jerzy Mazgaj studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.  Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek Premium Cigars Sp. z o.o. i Cliffsidebrokers SA. Od maja 1999 roku do listopada 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A., będąc jednocześnie jej głównym akcjonariuszem i pełniąc funkcje w organach spółek zależnych. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów. Pan Jerzy Mazgaj pełni również funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotów zależnych od VRG S.A.