Ernest Podgórski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. doktor nauk o zarządzaniu o specjalności rachunkowość. Biegły rewident, ekspert w obszarze rozliczeń środków unijnych. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, ładu organizacyjnego (corporate governance) czy Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), w tym języka XBRL. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners.

Autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. W latach 2000-2003 związany z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku, od 2006 do 2018 wykładowca i pracownik naukowy Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu KSRF, MSR/MSSF i MSRF.

Aktywnie współtworzy samorząd zawodowy biegłych rewidentów. W latach 2012-2015 jako Skarbnik, a od 2015 do 2017 jako członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2017 r. zasiada w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie.

Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu spółki Mostostal Warszawa, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto Pan Ernest Podgórski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A., powołanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu W.KRUK S.A.